İngilizce Türk Fransız Rus İspanyolca
Tubular Centrifuge Borulu Santrifüj

High Speed Sepertation And Clarificaiton Yüksek Hızlı Sepertation Ve Clarificaiton

Function Fonksiyon

 • Continuous separation of Two immiscible liquids İki karıştırılamaz sıvılar Sürekli ayrılık
 • Clarification of Small Quantities of impurities from liquids Açıklama yabancı maddelerin küçük miktarlarda sıvılardan

Application Uygulama

 • Pharmaceutical Industries İlaç Endüstrileri
 • Chemical & Food Industries Kimya ve Gıda Sanayi
 • Edible Oil Industries Yağ Sanayi
 • Printing Ink Industries Baskı Mürekkep Sektörler
 • Paint Industries Boya Sanayii
 • Fuel Oil Purification Akaryakıt Arıtma
 • Gum Clarification Sakız Açıklama
 • Blood Fractionation Kan Fraksiyonlama

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

  Model Model   AS 16 16 AS   AS 26 26 AS

Bowl Speed Bowl Hız

15000r.pm 15000r.pm

15000r.pm 15000r.pm

Max. Max. Centrifugal Force Merkezkaç kuvveti

13200g 13200g

15600g 15600g

Total Bowl Capacity Toplam Bowl Kapasitesi

6 Liters 6 Litre

9 Liters 9 Litre

Bowl Dirt Holding Capacity Bowl Dirt Kapasite Holding

3.5 liters 3,5 litre

5.25 liters 5,25 litre

Bowl Çanak

17.5 Kg. 17,5 Kg.

25. 25. Kg. Kg.

 • Pilot Plant   : Pilot Plant is available Pilot Tesisi: Pilot Tesisi kullanılabilir
 • Spares Parts : All major spare parts are available ex-stock. Yedekleri Parçalar: Tüm önemli yedek parça stoku bulunmaktadır kullanılabilir eski.

Bowl Assembly Bowl Meclisi

Bowl which is rotating at 15000 rpm is made out of centrifugal castings and consists of top cover, bottom cover, three wing assembly and main rotor. Bowl 15000 rpm'de santrifüj döküm yapılmış ve üst kapak, alt kapak, üç kanat montaj ve ana rotor oluşur döner.

Operation Of Tubular Centrifuge Operasyon Santrifüj Of Tubular

The Tubular Centrifuge comprises of bowl, specially designed slow acceleration motor & starter. Boru Santrifüj kase, özellikle yavaş ivme motor ve starter tasarlanmış oluşur. The bowl rotates at 15000 rpm generating a centrifugal force of 16000 times the gravitational force. Kase 15000 rpm'de 16000 kez çekim kuvvetinin bir merkezkaç kuvveti üreten döner. The liquid mixture to be separated enters the nozzle of the Centrifuge placed at the bottom base. Sıvı karışımı ayrı olmak Santrifüj ve meme alt taban yer girer. The Centrifugal force acts on the liquid entering to their specific gravities. Merkezkaç kuvveti hareket sıvı kendi özgül giren. The lighter liquid forms the inside layer and heavier liquid forms the outside (Toward wall to bowl) layer. Hafif sıvı formlar iç tabaka ve ağır sıvı formlar (çanak duvara doğru dışında) katmanı. Since the Mixture is entering continuously in the bowl, two phases are discharged continuously from two separate holes provided on the top portion of the bowl. Karışım bu yana sürekli kabın içinde giriyor, iki aşamada sürekli iki ayrı delik kase üst kısmı sağlanan taburcu oldular. During clarification job, one discharge hole of the bowl is closed and continuous discharged on clarified liquid is possible. durultma iş sırasında, kase bir boşaltma deliği kapalı ve sürekli sıvı mümkündür açıklık üzerine taburcu edildi. Solids accumulated inside the bowl can be removed manually after stopping the machine. Katılar kase içinde el makine durdurduktan sonra kaldırılabilir birikmiş.
Product Range Ürün
© SAP Filter Pvt. © Pvt SAP Filtresi. Ltd. , All Rights Reserved (Terms of Use) Ltd, Tüm hakları saklıdır (Kullanım Şartları)
Developed and Managed by Om Sai Infotech and Promoted By websites4seo.com Gelişmiş ve Yönetilen tarafından Om Sai Infotech ve Promoted By websites4seo.com